Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. W skrócie o ochronie danych

Postanowienia ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzania danych na stronie internetowej dokonuje administrator witryny. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce witryny.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane pozyskiwane są przede wszystkim poprzez udostępnienie ich przez Państwa. Może tutaj chodzić np. o dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania przez Państwa witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia witryny). Dane te są gromadzone automatycznie natychmiast po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzimy dla zapewnienia dostępności strony internetowej. Inne dane natomiast mogą być użyte do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do zażądania ich korekty, zablokowania lub do ich usunięcia. W przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

2. Postanowienia ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Dla nas jako administratora strony internetowej ochrona Państwa danych osobowych jest kwestią niezwykle ważną, dlatego z Państwa danymi osobowymi obchodzimy się w sposób poufny oraz zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej gromadzone są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również to, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Ostrzegamy, że transmisja danych (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w zabezpieczeniu. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie nadzoru

Organem nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskanych z naszej strony internetowej jest:

Vitakraft Chovex s.r.o.
Tranovice 287
739 53 Hnojnik

Tel. +420-558-412611
E-Mail: sekretariat@vitakraft.cz

Organ nadzoru to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procedur przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną wcześniej zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłanie do nas nieformalnej wiadomości e-mail. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych aż do momentu odwołania.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona internetowa z powodów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazu treści poufnych takich, jak np. wysyłane przez Państwa zamówienia i zapytania do nas jako administratora witryny, korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie adresu w polu adresowym przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po pojawieniu się symbolu kłódki w polu adresowym przeglądarki.

Jeżeli aktywowano szyfrowanie SSL lub TLS, wysyłane przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, oraz ewentualnie do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie. W przypadku innych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki do przesyłania nam reklam oraz materiałów informacyjnych. Zarządcy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania nieuzgodnionych uprzednio komunikatów reklamowych, np. w postaci spamu.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies - „ciasteczka”

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies („ciasteczek”). Nie powodują one żadnych uszkodzeń komputera oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookies sprawiają, że strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, jest bardziej efektywna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to pliki „sesyjne”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty (sesji). Natomiast inne typy plików cookies pozostaną zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki nie usuną ich Państwo ręcznie. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by każdorazowo informowała Państwa o zapisywaniu plików cookies oraz zezwalała na ich zapisywanie tylko w pojedynczych przypadkach. Można również zablokować ich przyjmowanie w określonych przypadkach lub całkowicie, czy też aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do prowadzenia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia należytego pod względem technicznym oraz zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zapisywane są również inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy Państwa zachowania jako użytkownika), w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną opisane odrębnie.

Pliki log serwera

Administrator witryny automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach log serwera, które są przesyłane nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę.

Chodzi tutaj o:

  • typ i wersję przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej,
  • czas żądania serwera,
  • adres IP,
  • ilość pobranych danych w bajtach.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub ustaleń pozaumownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, zostaną u nas zapisane podane przez Państwa dane kontaktowe w celu przetworzenia wysłanego zapytania oraz ewentualnych kolejnych zapytań. Przesłane dane osobowe nie zostaną przez nas przekazane żadnym podmiotom bez Państwa uprzedniej zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przesłanie do nas nieformalnej wiadomości e-mail. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych aż do momentu odwołania.

Podane przez Państwo dane z formularza kontaktowego pozostaną w naszym posiadaniu, dopóki nie wezwą nas Państwo do ich usunięcia, nie odwołają Państwo swojej zgody na ich przechowywanie lub nie dojdzie do zaniknięcia powodu przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na postanowienia przepisów w zakresie okresu przechowywania.

Przetwarzanie danych (dane klientów oraz dane umowne)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wówczas, jeżeli są niezbędne do wyjaśnienia, opracowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane dotyczące stanu). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub ustaleń pozaumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane o użytkowniku) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług lub rozliczenia za świadczone usługi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji handlowych. Nie ma to wpływu na postanowienia przepisów w zakresie okresu przechowywania.

4. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Niniejsza witryna wykorzystuje w celu jednolitego wyświetlania czcionek tzw. Web Fonts oferowany przez spółkę Google. Podczas ładowania strony Państwa przeglądarka pobiera wymagane czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej, by poprawnie wyświetlać teksty i czcionki witryny.

W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Tym samym Google uzyska informację, że nasza strona internetowa została załadowana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną wizualnie prezentację naszej oferty on-line. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wówczas użyje domyślnej czcionki zapisanej w Państwa komputerze.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu spółki Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/.

Możliwości kontaktu

Oferujemy Państwu na naszej stronie internetowej możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie, pocztą lub za pośrednictwem poczty e-mail. W takim przypadku podane przez użytkownika dane będą przechowywane do celów przetwarzania nawiązanego kontaktu. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies -„ciasteczka”. Informacje generowane przez pliki cookies, takie jak: czas, miejsce i częstotliwość odwiedzania przez Państwa danej strony internetowej, wraz z adresem IP, są przekazywane firmie Google, mającej siedzibę w USA i tam są przechowywane. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics z funkcją anonimizacji IP. W takim przypadku Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google już na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez co staje się anonimowy. Google będzie korzystać z pozyskanych informacji do celów oceny i analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, a ponadto do tworzenia raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane osoby trzecie przetwarzają pozyskane dane na zlecenie spółki Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google, zgodnie ze swoim oświadczeniem. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik może zrezygnować z przechowywania plików cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku również nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić spółce Google gromadzenia danych generowanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania przez Państwo ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Można także uniemożliwić Google Analytics gromadzenia Państwa danych, klikając na poniższy adres. Dojdzie do zapisania pliku cookie, który zablokuje gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych odsłon strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Szczegółowe informacje o obchodzeniu się z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu spółki Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Niniejsza strona korzysta z funkcji „cech demograficznych” Google Analytics. Pozwala ona na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z ukierunkowanych reklam Google oraz z danych o odwiedzających dostarczanych przez podmioty trzecie. Dane te nie mogą zostać przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach reklam na Państwa profilu Google, lub też całkowicie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics w sposób opisany w ustępie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Korzystanie z komponentów YouTube wraz z poszerzonym trybem ochrony danych

Na naszej stronie internetowej używamy modułów (plików wideo) spółki YouTube. Wykorzystujemy opcję „z poszerzonym trybem ochrony danych”, oferowaną przez serwis YouTube. Gdy odwiedzają Państwo stronę z wbudowanym wideo, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube, a następnie treść zostaje wyświetlona w oknie przeglądarki. Zgodnie z oświadczeniem YouTube w „poszerzonym trybie ochrony danych” do YouTube przekazywane są wyłącznie dane o odwiedzonej stronie podczas przeglądania filmu. Jeżeli są Państwo jednocześnie zalogowani w serwisie YouTube, informacje te zostaną przypisane do Państwa profilu użytkownika. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez serwis YouTube można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Korzystanie z Google-Adwords

Ponadto do celów propagacji naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia reklamowego Google-Adwords spółki Google. W ramach Google-Adwords korzystamy na naszej stronie internetowej z usługi analitycznej „Conversion Tracking” świadczonej przez Google Inc. Jeśli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Pliki cookies typu „conversion” tracą ważność po 90 dniach i nie służą do Państwa identyfikacji. Jeżeli odwiedzą Państwo określone podstrony naszej witryny internetowej, a ważność plików cookies jeszcze nie wygasła, my jako administrator oraz spółka Google możemy uzyskać informacje o tym, że Państwo jako użytkownik kliknęli na jedną z naszych reklam umieszczonych na Google i zostali Państwo przekierowani na naszą witrynę. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies „conversion” są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Statystyki te pokazują nam całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasz adres oraz podstrona, na którą został przekierowany użytkownik po tym kliknięciu. Jednakże ani my, ani inne osoby reklamujące się za pośrednictwem Google-Adwords nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkowników. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies „conversion” poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki, na przykład ustawiając w przeglądarce ogólną dezaktywację automatycznego zapisywania cookies lub blokadę plików cookies wyłącznie z domeny googleadservices.com. Odpowiednie oświadczenie spółki Google o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://services.google.com/sitestats/de.html

Jeżeli korzystają Państwo również z sieci reklamowej Google, w niektórych przypadkach może dojść do zmieszania reklam, które odnoszą się do naszej strony internetowej lub znajdującej się tam oferty.

By trwale dezaktywować tę funkcję modułu, Google udostępnił odpowiednią wtyczkę do najczęściej wykorzystywanych przeglądarek, którą pobrać można pod adresem:

https://www.google.com/settings/ads/plugin

Można również w formie blokady dezaktywować wykorzystywanie plików cookies określonych podmiotów, np. za pomocą:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices lub http://www.networkadvertising.org/choices/.

Za pomocą Cross-device marketing Google może obserwować Państwa zachowywanie jako użytkownika w pewnych okolicznościach, również na kilku urządzeniach, by zaoferować Państwu spersonalizowaną reklamę dostosowaną do Państwa zainteresowań nawet, jeżeli zmienią Państwo urządzenie końcowe. Wymaga to jednak wyrażenia zgody na powiązanie historii przeglądania z istniejącym kontem użytkownika Google.

Szczegółowe informacje na temat Google Remarketing można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/privacy/ads/

Facebook Social Plugin

Na naszych stronach internetowych integrujemy wtyczki z portalu społecznościowego Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki można rozpoznać po przycisku Like (Lubię to) lub na podstawie logo Facebook (Listę wtyczek znajdą Państwo pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/).

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych podstron zawierającą wtyczkę Facebook, nastąpi bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych przez Facebook danych. Możemy Państwu tylko udzielić informacji zgodnych z naszym aktualnym stanem wiedzy.

Facebook zostanie poinformowany za pośrednictwem wtyczki, że odwiedzili Państwo daną podstronę z naszej oferty. Dotyczy to również użytkowników, którzy nie są zarejestrowani na portalu Facebook. W takim przypadku istnieje możliwość, że Facebook zapisze adres IP takiego użytkownika.

Jeśli są Państwo użytkownikiem portalu Facebook i są Państwo zalogowani, załadowanie strony zawierającej wtyczkę Facebook może doprowadzić do jednoznacznego przypisania tej operacji do Państwa konta użytkownika na portalu Facebook. Ponadto wtyczki przekazują wszystkie interakcje użytkownika, na przykład zastosowanie funkcji Lubię to lub wstawienie komentarza.

Aby uniemożliwić serwerom Facebook zapisanie informacji o Państwu, należy wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Wtyczki można również zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki (np. za pomocą modułu „Facebook Blocker”).

Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, celu i zakresu ich gromadzenia i przetwarzania oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności na portalu Facebook można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Twitter Social Plugin

Nasza oferta korzysta z funkcji serwisu Twitter. Funkcje te udostępniane są przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tzw. funkcję „Tweet”. Jeśli korzystają Państwo z funkcji serwisu Twitter na naszej stronie internetowej, odwiedzone przez Państwa podstrony zostaną powiązane z Państwa kontem użytkownika w serwisie Twitter i mogą zostać ewentualnie udostępnione innym użytkownikom. Do serwisu Twitter wysyłane są również dane.

My jako administrator nie mamy informacji dotyczących treści przesyłanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez spółkę Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu spółki Twitter o ochronie danych osobowych pod adresem: http://twitter.com/privacy.Twitter oferuje Państwu możliwość samodzielnego ustawienia ochrony danych pod adresem: http://twitter.com/account/settings.